Tag Archives: image processing

image processing on Rothko’s pieces

I’ve been thinking about to recreate visuals from Rothko’s artworks for a long time. But, I couldn’t have free time for it, because of freelance jobs 🙂 Anyway, finally I’ve coded a part of the application with action script of course. Basically, main app reads every single pixel of the image horizontally and vertically, then create particals according to the pixel’s values of the image. I’ll add some feature’s to the application latter. For now, it creates only jpgs from processed image. Original image belongs to Rothko – Ochre and Red on red (1954)

Glitchograph Video 2

Glitchograph is an image processing interface. It shoots user’s photograph via webcam that attached on the frame. There are two push buttons on the frame. One is for to capture image and apply it glitch filter. Other one is for refreshing screen to enable capture new images.

Glitchograph

glitchographp-logo-500px

Glitchograph

English version is ready soon…

1. Konsept:
Gelişen teknoloji ile birlikte kullandığımız bir çok alet dijital hale gelmeye başladı; müzik aletleri, video kameralar, fotoğraf makinaları ve daha bir çok tüketici ürünü. Önceleri mekanik anlamda yaşanan sorunlar-hatalar artık dijital ortamlarda yaşanmaya başladı. Kökü Almanca’dan gelen “glitschig” yani “glitch” terimi de dijital ortamlar içinde meydana gelen bu düzensiz hataları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Günümüzde, dijital dünyadaki bu hatalar bir çok sanatçı tarafından üretilen işlerin bir parçası olarak zaman zaman kullanılmaktadır. Glitch, rastgele meydana gelen kontolsüz bir durumdur. Bunun bir çok sebebi vardır. Örneğin; kullanılan teknolojinin kimi zaman yetersiz kalması, programın kendi içindeki algoritma hataları, vb. durumlar gibi… Glitch, kimi zaman formu tamamiyle bozabildiği gibi kimi zaman sadece küçük değişikliklere sebep olmaktadır. Rastgele meydan gelen bu durum, sanatçının bakış açısına göre estetik bir değer taşıyabilir. Bu anlamda, meydana gelen rastgele bozuşmalar ya da değişimler (glitch) sanatçının bir anlamda, işini üretmesine yardımcı olan, dijital ortama da söz hakkı vermesi olarak değerlendirilebilir. Sanat tarihine baktığımızda da rastgelelik kavramını bir çok soyut sanatçının da işlerinde kullandığını görebiliriz.

Sanat işleri için de kullanılan rastgelelik onu üreten sanatçıya bağlıdır. Yani kullanılan rastgelelik de aslında sınırları sanatçı tarafında çizilmiş bir rastgeleliktir. İzleyici ise bu rastgeleliğin, sadece estetik değerleri sanatçı tarafından belirlenmiş kısmını deneyimleyebilir.

Glitchograph da rastgele hataları kullanarak fotoğrafladığı görüntünün formunu bozmaktadır. Ancak anlık çekilen resimdeki glitch estetiğine bu kez o işi üreten kişinin değil, izleyicinin karar vermesini amaçlamaktadır. Bir diğer amacı ise fizksel etkileşimi de bu işin bir parçası haline getirmektir.

2.Ekipman:
Bu projede izleyicinin görüntüsünü(portresini) yakalamak için bir web cam, bu görüntüyü izleyicinin görmesini sağlamak için bir LCD ekran, fiziksel etkileşim için Arduino microcontroller ile birlikte 4 adet düğme ve web cam’den gelen görüntüyü işlemek için bir adet bilgisayar kullanılmıştır.

3.Software:
Web cam’den gelen data’nın işlenmesi için Processing ve Arduino birlikte kullanılmıştır. Arduino arayüz üzerindeki düğmelerin bilgisini dinleyerek bunu Processing’e iletmektedir. Processing de Arduino’dan gelen komutlara göre glitch işleminin parametrelerini değiştirmektedir. İzleyici kendi estetik değerlerine uygun bir imaj yakaladığında glitch işlemini durdurabilmektedir. Ek olarak kullanılan iki düğme ile izleyici önceki üretilen imajları da görünteleyebilecektir.
3.1.Processing
Processing programı web cam aracılığı ile çekilen fotoğrafın işlenmesinde kullanılacaktır. Bilgisayar içinde bulunan herşey (görsel-işitsel) sıfır ve birlerin belli bir düzen içinde dizilmesiyle oluşmaktadır. Processing programı da yakaladığı görüntünün önce bilgisini okumaktadır. Daha sonra glitch etkisini vermek için bu dizilimi bilinçli olarak manipule edip, fotoğrafın formunu bozmaktadır. Son olarak da, manipule ettiği her görüntüyü bilgisayara kaydederek, izleyicinin görseller arasında dilediği gibi seçim yapamasını sağlamaktadır.

3.2.Arduino
Arduino ise Processing’e glitch işlemini başlatması ve bitirmesi için düğmeler aracılığıyla komut göndermektedir. Bununla birlikte, kaydedilen diğer görsellere ulaşmak için kullanılacak olan navigasyon butonlarının bilgisini bilgisayara iletmektedir.

Image Processing Outputs

ex1

ex2

ex3

ex4

This is out put visual of my little experiment with processing ([link]) programming software.

Firstly, I set the number of control points. Then code generates contuniues line until it reaches last point.

It put triangle’s starting point to starting point of line. Then it scales triangles, according to control points’ positions. Opacity of the each triangle and line are reduced according to number control points.

the idea comes from my obsession about lines and primitive shapes as you can see on my web site.
Starting point of life. Especially when I’ve started 3d modelling, I realized this more and more.

This is the second version of image processing. Additionally I set up arduino microcontroller board to make it interactive.

Basically, I connected two different potentiometers on a cardboard :) as my analog control devices. One of the potentiometers controls the amount of white area and rotation of triangles. Other potentiometer controls the color values of triangles. It’s an endles loop and image processing never stops. So you can get very interesting outputs.

It’s like a different kind of chance events in arts.