Tag Archives: exhibition

Call For Artists – Transition Houses

Transition Houses

is about being in between time. It is the void in between happenings, the ether that fills the space, the apparent blank.

The apparent blank is not without substance. It is the punctuation between sentences, the emphasis between ideas, it is the silence that makes possible for notes to be discerned – the one thing in common of all music. The one thing in common of all art.

Transition Houses is about the process, the essential environment of creation.

We would like to celebrate this ephemeral and vital air that is the process. We would like to make it a negative, to make the apparent blank a blinding light and the colorful spots insignificant dead heaps of lifeless matter.

To point out the process and make the result pointless (or simply a rest between two transitions, a necessary collision before a vital expansion).

Houses of transition are not real. We made them up.

Houses of transition have no real territory. It is tomorrow’s dream of yesterday. It is a state of mind.

Transition Houses are the turns we do before taking a new direction. The pauses we do before making new movements. These are the assessments of past visions and the formation of future ones. And something anew just as well. It is the connection between the results, but something completely different from it altogether.

There are no statements made in Transition Houses. There are observations.

Transition Houses is the moment of metamorphosis. The moment when shapes are blurred and lines mingled and tangled together into something unfamiliar but vivid, alive.

Transition Houses are the transition word that we use in language to indicate a desired shift in thought, or a summarization, the end of an idea and/or the start of another one. In the rooms of Transition Houses all the howevers, likewises, finallies, for instances, indeeds, meanwhiles, consequentlies, of courses and moreovers are welcome.

There is no democracy in Transition Houses. We really do things together.

Come join us!

In order to participate  and have more information about  “Transition Houses” event please visit our web site Transition Houses.

Mircan OUTIM Cover Book

Untitled-1OUTIM cover Book project belongs to one of my customers whose name is Mircan.

OUTIM is her last album’s name. With her new album, she preapred a book for the listeners. OUTIM book is about 70 pages and Mircan want to represent OUTIM book online from her web site. Generally, OUTIM has some short stories, lyrics and stories.

I coded a little action script project for this purpose. Interaction of the web page is not so complicated :). I’m sure everyone can handle it easliy. May be I release source code of the page later. You can visit OUTIM online book from here and look into her writings. If you would like to listen Mircan’s pieces,  you can check it from here.

Flow/Debi Exhibition at Sakıp Sabancı Museum

Sergi Arayüzünü hazırlarken saç baş yolarken benimle beraber delirip yardım eden Yiğit’e teşekkürü bir borç bilirim 🙂 10.08.2009 – 20.08.2009

Debi sergisi; Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Programı kapsamında üç yıl süresince üretilmiş işleri kavrama fırsatı sunan bir an. Sergi, öğrencilerin 2007 ve 2009 yılları arasındaki yaratıcı eylemlerinin sonuçlarını kapsıyor.

VA/VCD programı mezunlarının istihdam yüzdesi hayli yüksek. Ulusal ve uluslararası sektörde ilk sene içerisinde diğer okullarla karşılaştırıldığında kaydadeğer yüzdeleri bulan istihdam oranının yanı sıra; önemli oranda bir öğrenci kesimi de Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki prestijli üniversitelere, sıklıkla burs alarak kabul ediliyorlar.

Öğrenci sergisinin bu yılki teması olan Debi, öğrencilerin eğitimleri esnasında geliştirdikleri fikirler ve işlerin ileriye dönük potansiyeline dikkat çekiyor. Sergilenen işlerin bazılarının sanat eserleri ve akademik tebliğler olarak önemli uluslararası ortamlarda sergilendiklerini, sunulduklarını görüyoruz.

Bu sergi; yaratıcı sektörün geleceği hakkında yeni neslin ürettiği yeni fikirlerle ve Sabancı Üniversitesi, VA/VCD programındaki usta profesyonellerin yetiştirdiği yeteneklerle tanışma fırsatı sunuyor.