Category Archives: visuals

image processing on Rothko’s pieces

I’ve been thinking about to recreate visuals from Rothko’s artworks for a long time. But, I couldn’t have free time for it, because of freelance jobs 🙂 Anyway, finally I’ve coded a part of the application with action script of course. Basically, main app reads every single pixel of the image horizontally and vertically, then create particals according to the pixel’s values of the image. I’ll add some feature’s to the application latter. For now, it creates only jpgs from processed image. Original image belongs to Rothko – Ochre and Red on red (1954)

Flow/Debi Exhibition at Sakıp Sabancı Museum

Sergi Arayüzünü hazırlarken saç baş yolarken benimle beraber delirip yardım eden Yiğit’e teşekkürü bir borç bilirim 🙂 10.08.2009 – 20.08.2009

Debi sergisi; Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Programı kapsamında üç yıl süresince üretilmiş işleri kavrama fırsatı sunan bir an. Sergi, öğrencilerin 2007 ve 2009 yılları arasındaki yaratıcı eylemlerinin sonuçlarını kapsıyor.

VA/VCD programı mezunlarının istihdam yüzdesi hayli yüksek. Ulusal ve uluslararası sektörde ilk sene içerisinde diğer okullarla karşılaştırıldığında kaydadeğer yüzdeleri bulan istihdam oranının yanı sıra; önemli oranda bir öğrenci kesimi de Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki prestijli üniversitelere, sıklıkla burs alarak kabul ediliyorlar.

Öğrenci sergisinin bu yılki teması olan Debi, öğrencilerin eğitimleri esnasında geliştirdikleri fikirler ve işlerin ileriye dönük potansiyeline dikkat çekiyor. Sergilenen işlerin bazılarının sanat eserleri ve akademik tebliğler olarak önemli uluslararası ortamlarda sergilendiklerini, sunulduklarını görüyoruz.

Bu sergi; yaratıcı sektörün geleceği hakkında yeni neslin ürettiği yeni fikirlerle ve Sabancı Üniversitesi, VA/VCD programındaki usta profesyonellerin yetiştirdiği yeteneklerle tanışma fırsatı sunuyor.