Category Archives: Portfolio

Mircan OUTIM Cover Book

Untitled-1OUTIM cover Book project belongs to one of my customers whose name is Mircan.

OUTIM is her last album’s name. With her new album, she preapred a book for the listeners. OUTIM book is about 70 pages and Mircan want to represent OUTIM book online from her web site. Generally, OUTIM has some short stories, lyrics and stories.

I coded a little action script project for this purpose. Interaction of the web page is not so complicated :). I’m sure everyone can handle it easliy. May be I release source code of the page later. You can visit OUTIM online book from here and look into her writings. If you would like to listen Mircan’s pieces,  you can check it from here.

Flex + AMFPHP + PHP + Flash

For a week, I have been working on Murat Germen‘s new web page. The web site will have two section. The first section will be actual web site that shows information and portfolio of Murat Germen. In the second section there will be a content management system for the web page. I am conding Admin section of the web page with Flex and amfphp class to receive and send data to database. Along with AMFPHP capabilities, Flash can communicate with server side. So, the user do not need ftp application or XML events in order to update content of the web page. I hope, I can release lots of tutorial about;

– AmfPhp

– Flex

– php

and communication techniques between these protocols.

Flow/Debi Exhibition at Sakıp Sabancı Museum

Sergi Arayüzünü hazırlarken saç baş yolarken benimle beraber delirip yardım eden Yiğit’e teşekkürü bir borç bilirim 🙂 10.08.2009 – 20.08.2009

Debi sergisi; Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Programı kapsamında üç yıl süresince üretilmiş işleri kavrama fırsatı sunan bir an. Sergi, öğrencilerin 2007 ve 2009 yılları arasındaki yaratıcı eylemlerinin sonuçlarını kapsıyor.

VA/VCD programı mezunlarının istihdam yüzdesi hayli yüksek. Ulusal ve uluslararası sektörde ilk sene içerisinde diğer okullarla karşılaştırıldığında kaydadeğer yüzdeleri bulan istihdam oranının yanı sıra; önemli oranda bir öğrenci kesimi de Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki prestijli üniversitelere, sıklıkla burs alarak kabul ediliyorlar.

Öğrenci sergisinin bu yılki teması olan Debi, öğrencilerin eğitimleri esnasında geliştirdikleri fikirler ve işlerin ileriye dönük potansiyeline dikkat çekiyor. Sergilenen işlerin bazılarının sanat eserleri ve akademik tebliğler olarak önemli uluslararası ortamlarda sergilendiklerini, sunulduklarını görüyoruz.

Bu sergi; yaratıcı sektörün geleceği hakkında yeni neslin ürettiği yeni fikirlerle ve Sabancı Üniversitesi, VA/VCD programındaki usta profesyonellerin yetiştirdiği yeteneklerle tanışma fırsatı sunuyor.

Squatouch: Object Oriented Sounds

How it is made?

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Squatouch: Object Oriented Sounds

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Glitchograph Video 2

Glitchograph is an image processing interface. It shoots user’s photograph via webcam that attached on the frame. There are two push buttons on the frame. One is for to capture image and apply it glitch filter. Other one is for refreshing screen to enable capture new images.

Glitchograph

glitchographp-logo-500px

Glitchograph

English version is ready soon…

1. Konsept:
Gelişen teknoloji ile birlikte kullandığımız bir çok alet dijital hale gelmeye başladı; müzik aletleri, video kameralar, fotoğraf makinaları ve daha bir çok tüketici ürünü. Önceleri mekanik anlamda yaşanan sorunlar-hatalar artık dijital ortamlarda yaşanmaya başladı. Kökü Almanca’dan gelen “glitschig” yani “glitch” terimi de dijital ortamlar içinde meydana gelen bu düzensiz hataları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Günümüzde, dijital dünyadaki bu hatalar bir çok sanatçı tarafından üretilen işlerin bir parçası olarak zaman zaman kullanılmaktadır. Glitch, rastgele meydana gelen kontolsüz bir durumdur. Bunun bir çok sebebi vardır. Örneğin; kullanılan teknolojinin kimi zaman yetersiz kalması, programın kendi içindeki algoritma hataları, vb. durumlar gibi… Glitch, kimi zaman formu tamamiyle bozabildiği gibi kimi zaman sadece küçük değişikliklere sebep olmaktadır. Rastgele meydan gelen bu durum, sanatçının bakış açısına göre estetik bir değer taşıyabilir. Bu anlamda, meydana gelen rastgele bozuşmalar ya da değişimler (glitch) sanatçının bir anlamda, işini üretmesine yardımcı olan, dijital ortama da söz hakkı vermesi olarak değerlendirilebilir. Sanat tarihine baktığımızda da rastgelelik kavramını bir çok soyut sanatçının da işlerinde kullandığını görebiliriz.

Sanat işleri için de kullanılan rastgelelik onu üreten sanatçıya bağlıdır. Yani kullanılan rastgelelik de aslında sınırları sanatçı tarafında çizilmiş bir rastgeleliktir. İzleyici ise bu rastgeleliğin, sadece estetik değerleri sanatçı tarafından belirlenmiş kısmını deneyimleyebilir.

Glitchograph da rastgele hataları kullanarak fotoğrafladığı görüntünün formunu bozmaktadır. Ancak anlık çekilen resimdeki glitch estetiğine bu kez o işi üreten kişinin değil, izleyicinin karar vermesini amaçlamaktadır. Bir diğer amacı ise fizksel etkileşimi de bu işin bir parçası haline getirmektir.

2.Ekipman:
Bu projede izleyicinin görüntüsünü(portresini) yakalamak için bir web cam, bu görüntüyü izleyicinin görmesini sağlamak için bir LCD ekran, fiziksel etkileşim için Arduino microcontroller ile birlikte 4 adet düğme ve web cam’den gelen görüntüyü işlemek için bir adet bilgisayar kullanılmıştır.

3.Software:
Web cam’den gelen data’nın işlenmesi için Processing ve Arduino birlikte kullanılmıştır. Arduino arayüz üzerindeki düğmelerin bilgisini dinleyerek bunu Processing’e iletmektedir. Processing de Arduino’dan gelen komutlara göre glitch işleminin parametrelerini değiştirmektedir. İzleyici kendi estetik değerlerine uygun bir imaj yakaladığında glitch işlemini durdurabilmektedir. Ek olarak kullanılan iki düğme ile izleyici önceki üretilen imajları da görünteleyebilecektir.
3.1.Processing
Processing programı web cam aracılığı ile çekilen fotoğrafın işlenmesinde kullanılacaktır. Bilgisayar içinde bulunan herşey (görsel-işitsel) sıfır ve birlerin belli bir düzen içinde dizilmesiyle oluşmaktadır. Processing programı da yakaladığı görüntünün önce bilgisini okumaktadır. Daha sonra glitch etkisini vermek için bu dizilimi bilinçli olarak manipule edip, fotoğrafın formunu bozmaktadır. Son olarak da, manipule ettiği her görüntüyü bilgisayara kaydederek, izleyicinin görseller arasında dilediği gibi seçim yapamasını sağlamaktadır.

3.2.Arduino
Arduino ise Processing’e glitch işlemini başlatması ve bitirmesi için düğmeler aracılığıyla komut göndermektedir. Bununla birlikte, kaydedilen diğer görsellere ulaşmak için kullanılacak olan navigasyon butonlarının bilgisini bilgisayara iletmektedir.