About

Alp Tuğan; yaratıcı kodlama, bilgisayar destekli sanatlar, etkileşim tasarımı ve ses sanatları üzerine çalışmaktadır. Yaklaşık 10 yıldır, çeşitli sergi ve etkinliklerde görsel/işitsel projeleriyle yer almaktadır. 2006-2009 yılları arasından Volume dergisinde ses kayıt ve ses teknolojileri üzerine yazıları yayımlanmıştır. Şu anda kurucu ortaklarından olduğu Filika İnteraktif Tasarım atölyesinde kişisel ve ticari işleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Alp Tuğan works on creative coding, generative arts, interaction design and sonic arts. For about 10 years, he has been contributing various exhibitions and events with his a/v projects. Volume magazine published his recording and sound technology articles between 2006-2009. Now, he is working on his personal and commercial projects at Filika Interactive Design that he co-founded.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *